mr Nikola Ivan, dipl. ing. arh.

direktor
Get In Touch

Diplomirao na “Nacionalnom univerzitetu gradjevinarstva i arhitekture”, odsek rekonstrukcija i projektovanje sa enterijerom u Kijevu, u Ukrajini 1998. godine, na kojem je i odbranio magistarski rad 2000. godine. Osnivač i idejni tvorac je deep house group-a…

…objedinjuje svaki posao u efikasni timski rad, precizan, kooperativan, vizionar i esteta, stub u realizaciji svakog projekta.

 

 NAZAD NA TIM