Marina Maksimović, dipl.ing.arh.

Projektant
Get In Touch

Diplomirala na “Fakultetu Tehničkih Nauka”, odsek arhitektura I urbanizam u Novom Sadu, Srbija 2015. godine. U timu deep house group-a je od avgusta 2015. godine.

 

NAZAD NA TIM