mr Miroslava Amidžić Ivan, dipl. ing. arh.

projekt menadžer
Get In Touch

Diplomirala na “Nacionalnom univerzitetu građevinarstva i arhitekture” u Kijevu, Ukrajini 1998. godine, na kojem je i odbranila magistarski rad 2000. godine. Osnivač i idejni tvorac je deep house group-a…
…Impulsivna, inovativna, posve drugačija, pomalo hedonista, uvek osluškuje potrebe i želje svojih klijenata i sve to pretvara u harmoniju urbanog življenja.

 

 NAZAD NA TIM